skip to Main Content
Engbanen Reserveret Kl. 8:30-13:00 M/K Spiller PARK/ENG

Engbanen Reserveret Kl. 8:30-13:00 M/K Spiller PARK/ENG

M/K Senior spiller fredags match, hvor de starter på Park og Engbanen i en gunstart.

Back To Top