skip to Main Content

UDVALG

Frivilligheden er hjertet i Holstebro Golfklub.
Ildsjælenes kæmpe engagement gør Holstebro Golfklub til noget helt særligt.
Vil du være frivillig i et udvalg, så henvend dig endelig til formanden. Der er tit behov for ekstra frivillige kræfter i flere af udvalgene.

UDVALG

Baneserviceudvalget 

Er udvalget, hvor vi har brug for dig, der vil tage en tjans med at byde gæster hjertelig velkommen i klubhuset, samt dig der gerne vil køre en tur rundt på banen og servicere vores egne spillere samt glade gæster, der ligger vejen forbi Holstebro Golfklub.

Formand Knud Bakke
bakke@mvbmail.dk

Baneudvalget

Her træffes beslutninger om banernes beskaffenhed og udseende. Baneudvalget har styr på maskiner og investeringer i greenkeepergården. Udvalget knokler hårdt og vil fortsætte opgaven med at udvikle Danmarks bedste golfbaner.

Formand Peter Knold
peter_knold@yahoo.dk

Begynderudvalget

Er udvalget, som yder en kæmpe indsats i forhold til vores nybegyndere, i forhold til at lære dem regellektioner og det er dem, som går med rundt til begyndermatcher. Vi har brug for dig, der gerne vil gøre noget helt særligt for de nye i klubben.

Formand Jens Lykkegaard
jely@netmail.dk

Juniorudvalget

Fremtiden ligger i vores fantastiske juniorer. Det er her vores talenter skabes og formes, ikke kun af klubbens trænere, men af dedikerede forældre og andre frivillige, som vil gøre en særlig forskel for de næste gernerationer af golfere.

Formand Gert Laustsen
mio@mail.tele.dk

Kulturudvalget

I golfklubbens kulturudvalg arrangeres musikarrangementer, anderledes golfdage, foredrag og sociale arrangementer. Du er altid hjertelig velkommen til at hjælpe eller komme med gode forslag til aktiviteter.

Kontaktperson – Flemming Antonsen
fs-anton@youmail.dk

Regeludvalget

Har til opgave at formidle golfreglerne til medlemmer og administration. Regeludvalget kan altid kontaktes, hvis der er regler, man er i tvivl om. Det er også regeludvalget, som træffer afgørelser om manuelle reguleringer.

Formand Paul S. Andersen
psanst@gmail.com

Turneringsudvalget

I dette udvalg arrangeres og afholdes matcher og turneringer, i regi af Holstebro Golfklub. Vil du være hjælper ved matcher/turneringer eller har gode ide`er, er du altid velkommen til at kontakte formanden.

Formand Gurli Christensen
golfbold@mail.dk

Se på linket her ved siden af, hvem der er medlem i alle udvalgene

Diverse Udvalg 2019

Back To Top