skip to Main Content

Information fra Bestyrelsen

Kære medlemmer og samarbejdspartnere.

Vi har gennem næsten hele vinteren, været begunstiget af et fantastisk vejr, der har muliggjort at de mest hardcore vintergolfere, har kunnet spille til normale greens, lige indtil her sidst i januar måned, hvor vi desværre har måtte lukke for spil til normale greens. Det er fordi vi har haft vekslende frost og tø, og så ødelægger det vores greens hvis vi spiller på dem. Så snart vores greenkeepere mener det er forsvarligt at spille på normale greens igen bliver der åbnet op. Men beslutningen ligger hos vores greenkeepere, der har det faglige kendskab.

Banerne: Vores flittige greenkeepere har her hen over vinteren forberedt vores baner, så de er klar til en ny sæson.

På Storåbanen, er der blevet ryddet godt op i træer og buske. Der er etableret et nyt og større teested på hul 4. Således vi forhåbentlig sikrer, at der ikke ryger så mange bolde ind i greenkeepergården, til fare for vores ansatte. På samme hul er der også blevet drænet, så det hjælper nok fremover med de fugtige områder. På hul 5. er bunkeren ændret lidt så regnvandet ikke løber lige ned i bunker, som tidligere har vanskeliggjort vedligeholdelse af den. Derudover er der blevet rettet lidt op på diverse teesteder.

På Skovbanen i Råsted, har greenkeeperne også arbejdet i skoven med oprydning, fairway er blevet priklet, så den er klar til åbning så snart vejret tillader det. Der bliver ændret lidt på Hul 12 hvor bunkeren før green bliver ændret til en græsbunker, det falder helt i tråd med den plan som vores banearkitekt Phillip Spogaard, har lavet for os.

Vi har et møde med arkitekten i marts måned, hvor vi får lavet et overslag over renovering af vores Hul 2, som vi er nødt til at få set på. Vi skal have løst problemer med vores bløde fairway samt manglende vand i søen.

Nybegyndere: Vi har nu fuldtegnet det første hold nybegyndere 30 stk. De starter op i marts måned. Vi har hold der også starter op i april, så I skal bare sørge for at jeres venner og bekendte kontakter kontoret, som er mere end klar til at tage godt imod dem.

Cafeen i Råsted: Kirsten har som bekendt valgt at stoppe som forpagter af vores cafe pr. 31.03.2019. Vi kan med glæde fortælle, at vi nu har fundet en rigtig god cafe-leder. Vi har ansat Leif Ricardo Wodstrup pr. 18.03.2019. Leif er uddannet kok, og kommer fuld af energi, og glæder sig til at forkæle vores medlemmer med god mad. Fremover er det klubben der selv driver vores cafe. Nogle af Kirsten`s ansatte bliver ansat i klubben fremover, vi tror således på, at stilen i cafeen, bliver i samme ånd, som den har været under Kirsten. Der bliver en overlapning de sidste dage i marts, således at Kirsten får overdraget tingene på allerbedste måde.

Økonomi: Vi har fået startet rigtig godt op på året. (regnskabsåret løber som bekendt fra 01.10. – 30.09. ) De første 3 måneder viser et overskud på kr. 268 tusinde mod et budget på kr. 94 tusinde. Der er sparet lidt lønudgifter på banen, vi har haft ekstra indtægter på greenfee samt medlemskontingenter.

Medarbejdere: Der er ansat en ny træner elev som starter d. 01.03.2019, vi har også ansat en erstatning for Jens Christian som forlod os i november måned. Vedkomne er ansat som mekaniker/greenkeeper og pedel, han skal fortrinsvis arbejde på storådalen.

Sponsorer: Bestyrelsen arbejder for øjeblikket med at få de sidste sponsorkontrakter på plads, vi er nok på plads med ca. 80% af vores sponsorer.

Ungdomsbulen: Klubben har søgt midler til etablering af et hus til vores unge golfere. Det er som udgangspunkt tænkt til de unge, men de lidt ældre er selvfølgelig også velkommen til at benytte de indendørs træningsmuligheder vi får.

Vi har fået tildelt kr. 322.000,- +moms. De bruges til at indrette et af de gamle baghuse i Råsted. Bygningen bliver fuldt isoleret, det indrettes med udslagsmåtter samt puttinggreen. Derudover bliver der indrettet hyggehjørne, så man kan slappe af mellem træningen, det bliver et rigtig fint rum. Det forventes, at det står helt færdigt til d. 01.04.2019. En stor tak til de mange frivillige der har hjulpet med diverse ting i forbindelse med etableringen.

Mange hilsner fra Bestyrelsen.

Formand

Günther Løkke

Back To Top