skip to Main Content

Skovbanen – Ændring på hul 12

Skovbanen – ændring på hul 12

Greenkeeperne er i øjeblikket i gang med at fjerne den store bunker, der ligge 20 meter før green på hul 12.

I stedet for vil der blive etableret fairway, og et ”run off” område på højre side af green.

Ændringerne er en del af de forslag, som Golfbanearkitekt Philip Spogard er kommet med i den masterplan klubben fik lavet i 2014.

Philip Spogard´s begrundelse for ændringerne er, at slaget til green krydser et lidt lavere liggende areal, hvori der er placeret en bunker, der ikke kan ses. Bunkeren krydser hele fairway i bredden og tvinger derfor alle til at skulle slå henover den. En sådan type forhindring er – uanset hvor på banen den er placeret – meget straffende for høj handicap spilleren (og grundet hullets længde også mellem handicap spilleren). Den er dog ikke særlig meget i spil for lav handicap spilleren, idet der er en ”buffer” på 20 meter fra bagkant af bunker til green start. Det betyder, at selv med et relativt ringe andet slag vil den gruppe spillere nemt komme over. Dette skævvrider i stor grad hullets sværhedsgrad på en helt unødvendig måde.

 

Chef Greenkeeper

Ronny Carøe

 

 

 

 

 

Back To Top