skip to Main Content

Orientering fra Holstebro Golfklub.

 

Holstebro d. 20.03.2019

 

Foråret er så småt begyndt at vise sig fra den mere behagelige side. Vi har i den seneste tid oplevet en periode med utrolig meget nedbør, hvilket har betydet at Storåbanen har været lukket nogle få dage på grund af vand på adskillige greens. Den store nedbørsmængde har også betydet, at banerne er meget bløde. Derfor en venlig henstilling til de som benytter buggies, vær opmærksom på, at der ikke færdes i de mest våde områder, og at man heller ikke kører for tæt på greens. Der er de sidste dage konstateret kørsel helt op af green kant, (Parkbanen hul 3) hvilket har resulteret i meget dybe kørespor. Pas nu på vores baner, alternativet er at der indføres restriktioner for kørsel med buggies.

Der er blevet spillet rigtig mange runder på vores baner, og vi har heldigvis været forskånet for meget sne og frost. Jeg er sikker på, at der er mange der venter på forårssolen og lidt højere temperaturer. Vores greenkeepere har arbejdet meget med at klargøre banerne så de er klar til sæsonen rigtig starter op, og det ikke kun er vintergolferne der er at finde på vores baner.

Hvis alt går vel og vejrguderne viser sig fra den gode side, så er det planen, at vi åbner Skovbanen for spil fredag d. 29.03.2019. Der skal nok komme endelig information på vores hjemmeside i midten af næste uge.

Gennem de sidste måneder har arbejdet med at færdiggøre ”Ungdomsbulen” i Råsted stået på, og det færdige resultat er ved at vise sig, det bliver rigtig godt. Der bliver etableret puttinggreen samt udslagsmåtter til indendørs træning, derudover laves der et hyggehjørne, med møbler sponsoreret af Actona. Byggeriet er desuden støttet med sponsorater fra Børge Lind & Sønner samt Idom El. Der er også en del frivillige hjælpere, der har ydet en stor indsats. En stor tak skal lyde til alle fra Golfklubben. Bygningen er tiltænkt, som et sted hvor vores juniorer, kan hygge sig og benytte faciliteterne. Men derudover er alle andre medlemmer selvfølgelig også velkommen. Der bliver gode muligheder for at få sving eller puttning til at fungere bedre, også når vejret udenfor ikke er så godt. I første omgang, da vi søgte midler til etablering døbte vi den ”Ungdomsbulen”. I bestyrelsen er vi dog enige om at navnet godt kunne være bedre. Derfor søger vi forslag til et godt navn til bygningen. Hvis der skulle være nogle god ide` bedes det indsendes til mail: post@holstebro-golfklub.dk senest d. 27.03.2019. Personale samt bestyrelse stemmer om det bedste forslag, som bliver præmieret med en middag for to i vores Golfcafe i Råsted.

Hvordan går det i vores Golfklub?

Det går rigtig godt, vi møder mange glade og tilfredse medlemmer. I forbindelse med udlevering af nye bagmærker, har vi i bestyrelsen valgt selv at stå for udlevering, for derved at møde vores medlemmer. Det har været en rigtig god oplevelse, og vi har fået mange gode snakke, vi startede i Råsted i forbindelse med Outlet i Golfshoppen, og lidt senere i Storå. I forbindelse med udlevering, blev der gjort opmærksom på, at en af vores sponsorer Vestjylland Forsikring gerne ville have lov til at kontakte de af vores medlemmer der ønskede dette. Det er med henblik på at få tilbud på forsikring. Klubben får kr. 250,- for hvert besøg, samt yderligere kr. 250,- hvis der tegnes forsikring. Vi fik tilsagn fra ca. 80 medlemmer, en stor tak til dem. Hvis der skulle vise sig at der er flere af vores medlemmer der også ønsker tilbud, så send venligst en mail til post@holstebro-golfklub.dk så sørger vi for at give besked videre til Vestjylland forsikring.

Nye golfregler.

Vi har afholdt 5 aftener med regelundervisning i de nye golfregler. En stor del af vores medlemmer har benyttet sig af dette. Der skal lyde en stor tak til Gerd Møller Nielsen for hendes store indsats med denne undervisning. Der kan i øvrigt købes nye regelbøger på kontoret både i Råsted samt Storå.

Økonomi.

På økonomi siden kan vi også konstatere at det ser fornuftigt ud. Regnskabsopfølgning pr. 28.02.2019. (5 mdr.) viser at vores indtægter er kr. 26 tusinde større end budget, og udgifter er kr. 134 tusinde mindre end budget. Resultatet viser således et overskud på kr. 260 tusinde, mod budget på kr. 100 tusinde. Bestyrelsen betegner resultatet som tilfredsstillende.

Golfcafeen i Råsted.

Fra d. 01.04.2019 overtager vi selv driften af Cafeen i Råsted. Det bliver rigtig spændende, og vi forventer at det giver et positivt bidrag til resultatet i golfklubben. Vi er godt i gang med at ansætte personale og en del af Kirsten`s personale er tilbudt ansættelse fremover.

Der skal lyde en stor tak til Kirsten for hendes kæmpeindsats i Golfcafeen samt for Golfklubben som helhed igennem de 9 år hvor hun har haft forpagtningen i Cafeen. Kirsten har inviteret til rester samt hjælp til at tømme fadølsanlægget d. 31.03.2019.

Kirsten har frabedt sig en afskedsreception, personale samt bestyrelse har dog valgt at give hende en velfortjent gave.

Reception fredag d. 29.03.2019.  kl. 14.00. i Klubhuset i Råsted

Her inviteres medlemmer samt venner af huset til at hilse på vores nye Cafe-leder Leif Ricardo Wodstrup, samt vores nye Golf-manager Kristian Grud som begge starter i deres job d. 01.04.2019.

Med venlig hilsen

Formand for Holstebro Golfklub

Günther Løkke

Back To Top