skip to Main Content
En Ny Lokalregel Og Specificering Af En Eksisterende Regel.

En ny lokalregel og specificering af en eksisterende regel.

 

Regel og handicapudvalget har gennemgået lokalreglerne således de grundlæggende er ens for alle vores baner, med nogle få tilføjelser på Storådalen.

Lokalreglerne fremgår af hjemmesiden og er trykt på bagsiden af scorekortet.

 

Der er i år indført en ny lokalregel på alle vores baner.

Den har det mundrette navn ”Lokalregel E5” Drop fremme med 2 strafslag

Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5  droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.) Lokalreglen gælder ikke når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.

Reglen er anbefalet af DGU, for at fremme spillehastigheden, og var i 2019 indført ved 70% af alle golfklubber under DGU.

 

Den nærmere forklaring kan ses på vedhæftede link.

https://www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/Standard%20lokalregel%20E-5%2C%20opslag%20v7.pdf

Reglen giver som ved alle andre nye regler altid anledning til diskussion, men i langt de fleste tilfælde vil man anvende den simple regel.

  • Bliv enig med din markør om krydsningspunktet til out of bounds eller mistet
  • Ud fra dette punkt gå nærmeste vej til fairway
  • Udmål derfra 2 køllelængder ikke nærmere flaget
  • Drop korrekt
  • Slå med tillæg for 2 straffeslag

 

Gammel regel

Alle forhindringer på banen er pr definition i golfreglerne enten en flytbare forhindring eller en ikke flytbar forhindring.

Vi kunne vælge at undlade at skrive noget i lokalreglerne, idet det fremgår af de almindelige golfregler, men vi har valgt at indskrive dem i reglerne således ingen burde være i tvivl.

  1. Pæle behandles som ”flytbare forhindringer”
  2. Skilte, afstandsmarkeringer, boldvaskere, bænke og andre faste installationer behandles som ”ikke flytbare forhindringer” Lempelse efter regel 16.1
  3. OB pæle er en grænsemarkering og der er dermed ikke ret til lempelse uden straf

 

 

Holstebro Golfklub den 5/4/2020

 

Paul Schmidt Andersen

Formand for Regel og handicapudvalget

Back To Top