skip to Main Content

Indkaldelse til Generalforsamling 5. dec.

OBS – se alle 3 billeder herover.

 

Punkt 5:

Forslag fra bestyrelsen:

  1. Fremlæggelse af tillæg til nuværende lejeaftale af STORÅBANEN.

Det foreslås at den eksisterende lejeaftale forlænges med 5 år fra d. 01.01.2022 til 31.12.2026. Aftalen skal fortsætte som uopsigelig fra udlejers side, men kan         opsiges fra lejers side med 12 mdr. varsel til udgangen af et kalenderår.

Lejebetingelser præsenteres på generalforsamling.

  1. Fremlæggelse af renovering af SKOVBANENS hul 2.

Vi har gennem flere år, oplevet store problemer med hul 2 på både fairway og green. Selv ved minimal nedbør, oplever vi problemer med tilfældig vand på de sidste 250 meter. Derudover har vi udfordringer med at holde vand i søen samt vedligeholde greenen.

Vi har fået lavet en omfattende Cowi rapport, der tydeligt viser hvordan vi løser problemet. Estimeret omkostninger beløber sig til ca. kr. 1.7 Mill. Vi vil fremvise en detaljeret plan for projektet.

 

Punkt 6.

Forslag fra medlemmerne:

Indsendt af Preben Poulsgaard 26-3406.

Der foreslås at de forskellige medlemspakker sammensættes som følgende:

  • Storå + Park + Eng + Frøjk.
  • Storåbanen + Frøjk.

 

Årsregnskab for 2018-19

Back To Top