skip to Main Content

Hilsen fra Bestyrelsen

Kære medlemmer i Holstebro Golfklub.

Bestyrelsen i Holstebro Golfklub havde årets første bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. januar.

Det var således også første bestyrelsesmøde siden vores Generalforsamling i december måned.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende.

Formand. Günther Løkke

Næstformand. Peter Knold

Kasserer. Bent Sandbæk

Sekretær. Peter Knold

Bestyrelsens tidligere formand Svend Ørgaard har valgt at give stafetten videre til undertegnede.

Svend ønsker samtidig at sende en tak til medlemmer, og ikke mindst bestyrelse, administration samt øvrige ansatte for fire gode og spændende år som formand. Svend fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen.

Jeg vil hermed gerne rette en stor tak til Svend for det store arbejde han har gjort for Holstebro Golfklub. Svend og jeg har haft et godt samarbejde gennem årene, og de sidste 2-3 år har der været meget arbejde med at sammenlægge Holstebro Golfklub med den tidligere Storådalens Golfklub. Ind imellem har der været udfordringer som skulle løses, og det har krævet stor indsats.

Vi er nu kommet rigtig godt i gang, og det har vist sig at vores ide` med sammenlægningen er helt rigtigt. Vi har nu fået indtægter og udgifter til at hænge sammen, og står godt rustet til fremtiden.

Jeg har valgt at tage udfordringen op som formand for Holstebro Golfklub, jeg vil yde en stor indsats for at vores økonomi hænger sammen, og at vores medlemmer føler sig godt tilpas i Klubben. Jeg vil yderligere lytte til ønsker fra vores medlemmer, velvidende at det ikke altid kan lade sig gøre, at tilfredsstille alle. Derudover vil jeg komme med månedsorienteringer som fortæller lidt omkring Klubbens aktiviteter samt ve og vel. Bestyrelsen for Holstebro Golfklub, har altid det for øje, at tiltag samt ændringer altid skal være med til at gøre Holstebro Golfklub endnu bedre.

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at byde Jens Ejvind Toft velkommen i Bestyrelsen.

Jeg ønsker alle medlemmer et godt nytår og håber på, at der bliver rigtig godt vejr, så vi kan komme på golfbanen og nyde vores fælles interesse for golf.

Med venlig hilsen

Günther Løkke

 

Se mere fra bestyrelsens side her: https://holstebrogolfklub.dk/medlemmer-ny/klubinfo-fra-bestyrelsen/

Back To Top