skip to Main Content
World Handicap System – Hvad Er Det?

World Handicap System – hvad er det?

 

Kære medlemmer

 

Som I sikkert har læst udsætter DGU overgangen til et nyt handicap system til 2021. Det var oprindeligt planlagt indført 1/1 2020.

Når alle detaljer er på plads, vil der blive informeret yderligere om dette. Dette vil ske i efteråret 2020.

Men for I har en fornemmelse af, hvad ændringer vil medføre, vil jeg kort gennemgå de væsentligste ændringer. Denne gennemgang vil skitsere hovedprincipperne, men der er på GOLF.dk mange fine forklaringer og regneeksempler, hvis I vil grave dybere i de nye regler.

Ensartet klassifikation af alle baner i verden.

Som mange sikkert har oplevet bliver banerne vurderet på forskellige måder rundt omkring i verden, dette bliver ensrettet nu, således alle baner får vurderet Cource Rating (CR) og Slope Rating.(SL)

Det er nøgletal, der omsætter vores handicap til spillehandicap på de forskellige baner vi spiller på.

Nuværende regulering

Den nuværende regulering regulerer jo rundevis efter følgende skema:

Handicapgruppe Handicap Bufferzone Ved Stabelfordpoint under bufferzonen:

tillæg

Fratræk for hver Stabelfordpoints over bufferzonen
18-huller 9-huller
1 Plus-4,4 35-36 0,1 0,1
2 4,5-11,4 34-36 0,1 0,1
3 11,5-18,4 33-36 35-36 0,1 0,3
4 18,5-26,4 32-36 34-36 0,1 0,4
5 26,5-36,0 31-36 33-36 0,1 0,5
6 37-54 0,1 1,0

 

Det har jo medført at der er sket en regulering efter hver runde på baggrund af den seneste runde, undtagen når vi spiller i bufferzonen.

Udregningen sker også på en ny måde.

Dette bliver ændret således der sker en beregning af gennemsnitsscoren af de 8 bedste runder af de sidste 20 runder.

Dette vil medføre en udvikling af vores handicap, der bliver mere jævnt og specielt vil vi ikke opleve det store fratræk af point for årets superrunde.

I fremtiden beregnes det HCP vi har spillet til eksempelvis, hvis en herrespiller med HCP 18,2 spiller Skovbanen fra 59 og laver 30 SFP har han spillet til HCP 22,9.

Vi vil også generelt få et højere handicap, idet det nuværende handicap i for høj grad afspejler de bedste 10-20% af runder i relationen til det gennemsnitlige HCP niveau, vi spiller til.

Det er heldigvis ikke noget vi selv skal udregne det klarer Golfbox.

Udregningen kan illustreres ved nedenstående eksempel:

WHS beregning
Runder Bane Slag CR SL WHS De 8 bedste runder  
1 A 100 70,3 137 24,5
2 B 99 72,2 132 22,9 8
3 B 101 72,2 132 24,7
4 C 97 71,0 126 23,3
5 B 97 72,2 132 21,2 3
6 D 108 70,8 130 32,3
6 A 109 70,3 137 31,9
7 B 103 72,2 132 26,4
9 A 101 70,3 137 25,3
10 B 99 72,2 132 22,9 5
11 B 99 72,2 132 22,9 6
12 E 101 70,3 137 25,3
13 B 103 72,2 132 26,4
14 B 99 72,2 132 22,9 7
15 F 102 70,4 133 26,8
16 A 97 70,3 137 22,0 4
17 G 101 70,5 135 25,5
18 A 93 70,3 137 18,7 2
19 A 91 70,3 137 17,1 1
20 B 103 72,2 132 26,4
Gennemsnit af de bedste 8 runder 21,3
Gennemsnit af de 20 runder 24,5

 

Hvad sker der i 2020?

Der sker en årsrevision efter de nuværende regler ifm årsskiftet 19/20.

HCP gruppe 2-6 kan stadigvæk spiller alle de EDS runder vi ønsker og indberette disse.

Den nuværende handicapgruppe 2 kan i 2020 reguleres på 9 huller

Det var planlagt, at den nuværende handicapgruppe 1 kan i 2020 kunne reguleres efter EDS runder, dette er desværre ikke godkendt af det internationale golfforbund.

Der opfordres til at I alligevel afleverer scorer fra private runder idet disse kan være med til at danne et mere retvisende handicap fra 2021.

 

Sidste gode råd

Uanset om vi får et nyt HCP er det altid en god ide at indberette alle runder og det er specielt vigtigt i 2020 idet der skal bruges 20 runder til at beregne udgangspunktet for vores nye WHS ( World Handicap Score ) fra 1/1 2021.

Som en sidste bemærkning, husk at et handicap afspejler din spillestyrke – det er ikke et statussymbol.

 

På vegne af regel- og handicapudvalget

 

Paul Schmidt Andersen

Formand

Back To Top